საკადასტრო აზომვა

150 600 კვადრატულ მეტრამდე
 • უფასო კონსულტაცია
 • ადგილზე მოსვლა
 • აზომვა
 • ნახაზის დამზადება

ტოპოგრაფიული აზომვა

250 600 კვადრატულ მეტრამდე
 • უფასო კონსულტაცია
 • ადგილზე მოსვლა
 • აზომვა
 • ნახაზის დამზადება

ნაკვეთის დაკვალვა

160 4 წერტილი
 • უფასო კონსულტაცია
 • ადგილზე მოსვლა
 • აზომვა
 • ნახაზის დამზადება
azomviti-samushaoebi

აზომვითი სამუშაოები