ჩვენი სერვისები:

მიწის აზომვა

სასოფლო-სამეურნეო თუ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების კერძო, სააგარაკე, აუქციონზე გასატანი, სალეგალიზაციო, გასამიჯნი, გასაერთიანებელი და ა.შ. ნაკვეთების დოკუმენტაციის მოსაწესრიგებლად, ხშირად საჭიროა შესაბამისი მიწის აზომვა და აზომვითი ნახაზის მომზადება. ამაში კი ჩვენ დაგეხმარებით. ჩვენი გამოცდილი გუნდი გთავაზობთ ნებისმიერი ტიპის ნაკვეთის აზომვით სამუშაოებს და მიწის გაფორმებისთვის საჭირო შესაბამისი აზომვითი ნახაზების მომზადებას.

შიდა აზომვა

კერძო სახლების, კორპუსის ბინების, კომერციული და საოფისე ფართების თუ სხვა ნებისმიერი შენობის ყიდვა-გაყიდვის, რეგისტრაციის, გადაფორმების, იპოთეკით დატვირთვის და ა.შ. დროს, ხშირ შემთხვევაში საჭიროა ამ შენობების ფართების შიდა აზომვა და დეტალური ნახაზის მომზადება. ნახაზში წარმოდგენილია როგორც ოთახების განლაგებისა და ფართობის, ასევე კარ-ფანჯრების მდებარეობა. ჩვენი კომპანია გიქმნით ყველანაირ კომფორტს და გთავაზობთ, ფართების აზომვასა და შიდა აზომვითი ნახაზის მომზადების მომსახურებას.

ტოპოგრაფიული გეგმა

ტერიტორიაზე პროექტის შედგენისთვის, თავდაპირველად საჭიროა ამ ტერიტორიის და მასზე არსებული ობიექტების დეტალური აზომვა, ასევე რელიეფის სამგანზომილებიანი მოდელის შექმნა და ტოპოგრაფიული გეგმის მომზადება.ჩვენ გთავაზობთ ტოპოგრაფიული რუკის შესაქმნელად საჭირო საველე სამუშაოების შესრულებას და 1:500 მასშტაბის შესაბამისი ტოპო-გეგმის მომზადებას.ჩვენ გთავაზობთ ტოპოგრაფიული რუკის შესაქმნელად საჭირო საველე სამუშაოების შესრულებას და 1:500 მასშტაბის შესაბამისი ტოპო-გეგმის მომზადებას.

ნაკვეთის გამიჯვნა

ერთი ნაკვეთის რამდენიმე ნაწილად გასაყოფად, ან პირიქით, რამდენიმე ნაკვეთის გასაერთიანებლად და ხელახალი რეგისტრაციისთვის, საჭიროა შესაბამისი საამზომველო სამუშაოების ჩატარება და საკადასტრო ნახაზების მომზადება, რომელშიც ასახული იქნება გამიჯვნა ან/და გაერთიანება.მიწის ნაკვეთის გამიჯვნა-გაერთიანების საკადასტრო ნახაზების საჭიროების შემთხვევაში, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და მიიღოთ პროფესიონალური მომსახურება.

დაკვალვა

მიწის აზომვის და ველზე მონაცემთა შეგროვების გარდა, ხშირად საჭიროა უკვე აზომილ და შედგენილ პროექტში არსებული წერტილების რეალობაში გადმოტანა და დაფიქსირება ანუ დაკვალვა.ჩვენი გუნდი გთავაზობთ პროექტში არსებული წერტილების კოორდინატების დადგენას და დაფიქსირებას, თანამედროვე და ზუსტი აპარატურის გამოყენებით.ჩვენი კომპანია გიქმნით ყველანაირ კომფორტს და გთავაზობთ, ფართების აზომვასა და შიდა აზომვითი ნახაზის მომზადების მომსახურებას.