ნაკვეთის გამიჯვნა

nakvetis-gamijvna
nakvetis-gamijvna
შეგვიკვეთეთ და ისარგებლეთ:

ნაკვეთის თუ ფართის რამდენიმე ნაწილად გასაყოფად, ან პირიქით, რამდენიმე ნაკვეთის გასაერთიანებლად და ხელახალი რეგისტრაციისთვის, აუცილებელია, საჭირო საამზომველო სამუშაოების ჩატარება და საკადასტრო ნახაზების მომზადება, რომელშიც მოცემული იქნება ფართის გამიჯვნა ან/და გაერთიანება.

მიწის ნაკვეთის გამიჯვნა-გაერთიანების საკადასტრო ნახაზების საჭიროების შემთხვევაში, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და გეოდეზიას სპეციალისტები დაგეხმარებიან.

შეავსეთ განაცხადი და ჩვენ დაგიკავშირდებით
კითხვა–პასუხი

ძირითადი ქონების ტიპის შესაძლო გაყოფა ან გაერთიანება. ეს მოიცავს საცხოვრებელ, კომერციულ და სამრეწველო ფართებსაც კი. სანამ ქონება ან მიწის ნაკვეთი გაიყოფა ან გაერთიანდება, აუცილებელია საამზომველო სამუშაოების ჩატარება და საკადასტრო ნახაზების მომზადება.

როდესაც საჭიროა გამიჯნული ან გაერთიანებული ქონების ტიპის ხელახალი რეგისტრაცია.

 

 

ფასი დამოკიდებულია ასაზომის სიდიდეზე. თუმცა, “გეოდეზია” ზრუნავს, რომ მომსახურება იყოს ხელმისაწვდომი. ამიტომ, ფართის სიდიდესთან ერთად, აზომვის საშუალო ფასიც იკლებს.

აზომვითი სამუშაოები, შესაბამისი ნახაზების მომზადება და ტრანსპორტირება (სურვილის შემთხვევაში).

ნაკვეთის გაყოფის წესები და შედეგები შეიძლება მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს მმართველი იურისდიქციის ან მუნიციპალიტეტის მიხედვით და მნიშვნელოვანია, რომ ამზომველმა იცოდეს ეს წესები და კანონები. “გეოდეზიაში” ჩვენი პროფესიონალები კარგად არიან გათვითცნობიერებული ადგილობრივი ზონირების ორგანოების მოთხოვნებში და იციან, როგორ შექმნან და ჩამოაყალიბონ გამიჯვნა-გაერთიანების გეგმები მერიის სპეციფიკაციებზე მორგებით.

ზოგადად რომ ვთქვათ, გაყოფის პროცესს შეიძლება რამდენიმე კვირადან რამდენიმე თვემდე დასჭირდეს. თუმცა, გასაყოფად მომზადებას როგორც წესი, ერთი ან ორი კვირა სჭირდება ნაკვეთის სპეციფიკიდან გამომდინარე. “გეოდეზია” ზრუნავს თქვენს კომფორტზე და გთავაზობთ ყველაზე სწრაფ და მოქნილ პირობებს. (აზომვის შემდეგ ნახაზის შედგენას მხოლოდ 1-2 დღე სჭირდება).

კომპანია ვერ აიღებს პასუხიმგებლობას სხვის მიერ აზომილსა და მომზადებულ ნახაზებზე, შესაბამისად დისტანციურად ფართის გამიჯვნა, გაერთიანება ვერ მოხერხდება. საჭიროა ფართის ხელახალი აზომვა.

ნახაზების წარდგენა აუცილებელია განცხადების განხილვისთვის და ხელახალი რეგისტრაციისთვის.

ჩვენი პროფესიონალები იზრუნებენ თქვენს კომფორტზე. “გეოდეზიას”  სპეციალისტები მიდიან ყველგან, ქალაქებსა თუ რეგიონებში.