დაკვალვა

dakvalva
dakvalva
შეგვიკვეთეთ და ისარგებლეთ:

მიწისა, ფართის აზომვის თუ და ველზე მონაცემთა შეგროვების გარდა, ხშირად საჭიროა უკვე აზომილ და შექმნილ პროექტში არსებული წერტილების რეალობაში გადმოტანა და დაფიქსირება ანუ დაკვალვა.

ჩვენი გუნდი გთავაზობთ პროექტში არსებული წერტილების კოორდინატების აღმოჩენას და დაფიქსირებას, თანამედროვე და ყველაზე ზუსტი აპარატურის საშუალებით.

შეავსეთ განაცხადი და ჩვენ დაგიკავშირდებით

კითხვა–პასუხი

დაკვალვა არის საკუთრების საზღვრების ფორმალურად განსაზღვრის საშუალება. იგი ძირითადად ორიენტირებულია ნაკვეთის კუთხეების განსაზღვრაზე. ადამიანები, როგორც წესი, ასრულებენ დაკვალვას მანამდე, სანამ იყიდიან, გაყოფენ, გააუმჯობესებენ მიწას ან ააშენებენ შენობას.

გეოდეზია” სატელიტური, მაღალი სიზუსტის GPS ხელსაწყოებით დაგეხმარებათ დაკვალვაში.

“გეოდეზიას” გამოცდილი გუნდი, უმაღლეს სტანდარტებთან შესაბამისად სწრაფად და ხელმისაწვდომ ფასად გააკეთებს თქვენი ქონების დაკვლევას, თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ ნალექიანმა ამინდმა და რთულმა რელიეფმა შესაძლოა, მუშაობის პროცესი გაახანგრძლივოს. ასევე, სამუშაოების დასრულების დრო ტერიტორიის ადგილმდებარეობაზეც არის დამოკიდებული.

“გეოდეზიას” მომსახურება ვრცელდება საქართველოს ყველა რეგიონზე და მეტიც, კლიენტებს “გეოდეზიას” სატრანსპორტო მომსახურების გამოყენებაც შეუძლიათ.

დაკვლევის ფასი დამოკიდებულია როგორც წერტილების რაოდენობაზე, ასევე ნაკვეთის მდებარეობასა და საველე სამუშაოების სირთულეზე.

მიმოვიხილოთ ზოგიერთი სიტუაცია, როდესაც დაკვალვა აუცილებელი ხდება:

  1. იპოთეკურ სესხზე განაცხადი: იპოთეკურ კრედიტორს დასჭირდება თქვენი ქონების საზღვრის გამოკვლევა, სანამ იპოთეკური სესხის განაკვეთს გადაწყვეტს. ეს იმიტომ ხდება, რომ ქონების სიდიდემ შეიძლება, გავლენა იქონიოს ქონების ღირებულებაზე.
  2. შენობის აშენების მოთხოვნა: შენობის დაგეგმვამდე საჭიროა მიწის დათვალიერება. როდესაც დადასტურდება, რომ ქონება შეესაბამება ზონირების წესებსა და ადგილობრივი ხელისუფლების განკარგულებებს, მაშინ აშენება ნებადართულია.
  3. ქონების რემონტი: გონივრული იქნება საზღვრების გამოკვლევა, სანამ ქონებას განაახლებთ და გაარემონტებთ, რომ თავიდან აიცილოთ სხვისი მიწის ხელყოფა.  დაკვალვა ასევე გამოავლენს თქვენს ქონებაზე არსებულ შეზღუდვებს, რამაც შეიძლება, ხელი შეგიშალოთ რემონტში ან ნაკვეთზე ისეთი სიახლეების  დამატებაში, როგორიცაა აუზი.

საველე სამუშაობის საწარმოებელი ტერიტორიის მდებარეობა და ამინდი. ნალექიან ამინდში აპარატურა ვერ მუშაობს.

საკვანძო სიტყვები:

დაკვალვა; წერტილების რეალობაში გადმოტანა; წერტილების დაფიქსირება; წერტილების დასმა; წითელი ხაზების დადგენა; კორპუსის წითელი ხაზები; წითელი ხაზების კორექტირება.